Genomax

Zapratite nas:

OPŠTI USLOVI PRODAJE

Prodavac robe, koja se naručuje i plaća putem pouzeća, opšte uplatnice ili online platnim karticama je GenoMAX DOO Novi Sad , Tihomira Ostojića br.4 , Novi Sad , MB: 21631302 , PIB:112230433 , e – mail: info@genomax.com (u daljem tekstu: “Online prodavac“).

 

Kupac robe je posetilac Prodavnice, koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u korpu, plati ga platnom karticom, opštom uplatnicom ili pošalje narudžbinu, pa artikal plati pouzećem (gotovinom prilikom dostave).

Kupovinom u onlajn prodavnici https://www.genomax.rs/yea-proteini/ (u daljem tekstu: “Prodavnica”) prihvatate Opšte uslove prodaje (u daljem tekstu “Opšti uslovi“) koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se sa pravilima koja primenjujemo. Prodavnica zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih opštih uslova u skladu sa Zakonom o elektronsoj trgovini

 

Opšti pojmovi

Opšti uslovi definišu postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata, odnosno reklamacije robe ponuđene na internet stranici https://www.genomax.rs/ (u daljem tekstu “Internet stranica“), kao i drugih pitanja od značaja.

 

ELEKTRONSKA PRODAVNICA (WEB SHOP)

Elektronska prodavnica (Web Shop) je prodavnica na interentu preko koje Prodavac nudi robu Kupcu. Preko Web Shop-a Prodavac i kupac zaključuju ugovor na daljinu, bez istovremenog prisustva prodavca i potrošača upotrebom sredstava komunikacije na daljinu.

 

Uslovi korišćenja

Štikliranjem saglasnosti na sajtu , potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili Uslove korišćenja sajta čiji su sastavni deo i ovi Opšti uslovi prodaja i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge primenljive zakone i propise. Ukoliko ne prihvatate ove uslove, nećete moći da izrvšite kupovinu i da koristite ovu internet stranicu – sajt.

 

Roba i cene

Putem Prodavnice kupcu je omogućena kupovina svih proizvoda koji se nalaze na Internet stranici, pri čemu proizvodi u svemu odgovaraju pratećim deklaracijama koje su objavljene uz proizvode (u daljem tekstu: “Roba“ ili “Proizvodi“). Cene na Internet stranici iskazane su sa uračunatim porezom na dodatu vrednost (PDV-om). Iskazane cene su u srpskim dinarima (RSD).

 

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama – Online prodavcu u trenutku transakcije ne može da bude poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na Internet stranici. Sve cene su izražene sa PDV-om i nema dodatnih troškova.

 

Naručivanje

Roba se naručuje ubacivanjem u korpu na Internet stranici i nakon potvrde porudžbine ista je neopoziva (osim u slučajevima i po proceduri predviđenoj važećim zakonima). Ukoliko Online prodavac nije u mogućnosti da isporuči svu naručenu robu, isporučiće raspoloživu od izabrane robe, o čemu će obavestiti Kupca mejlom (ili telefonom).

 

Dostava

Naručena roba od Online prodavca dostavlja se do ulaza u stambeni objekat kupca. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije u obavezi da nosi robu do sprata na kojem se nalazi kupac, već do ulaza u zgradu.

Roba se dostavlja na području cele Srbije. Dostava se obavlja putem dostavne (kurirske) službe, koja je registrovana za tu delatnost. Isporuka porudžbine je u roku od 15 dana. Rok dostave može da bude i duži od naznačenog, ali ne duži od 30 dana, ukoliko naručena roba nije trenutno dostupna ili je kupac potvrdu o online kupovini dobio u toku vikenda ili državnih praznika.

Kupac je obavezan da prilikom preuzimanja robe potpiše otpremnicu, koju dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju poručene robe.

Ukoliko kupac naručenu robu odbije da primi prilikom isporuke na željenu adresu, Online prodavac ima pravo da traži nadoknadu poštanskih i sopstvenih manipulativnih troškova.

 

Plaćanje

Naručenu robu kupac može da plati platnim karticama, putem opšte uplatnice, ili gotovinom kuriru prilikom dostave.

Povrat novca u slučaju povrata robe vrši se od strane Onlajn prodavca isključivo na tekući račun, koji je kupac priložio u Obrascu o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu ili Reklamacionom listu.

 

Reklamacije

1. Kupac putem mejla info@genomax.com , ili u pisanoj formi izjavljuje reklamaciju prodavcu – uz dostavu računa kao dokaz za kupljenu robu, lično u prostorijama Prodavca ili poštom na adresu Prodavca.

2. GenoMAX – Prodavac je dužan da se o Vašem zahtevu izjasni u roku od 5 radnih dana od dana kada je izjavljena reklamacija.

3. GenoMAx – prodavac je dužan da prihvaćenu reklamaciju reši u roku od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.

 

Reklamacije na oštećenja u transportu

Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu. Svako oštećenje pri transportu kupac je dužan da prijavi u roku od 24 sata od prijema robe.

Ukoliko uočite takvo oštećenje, nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke.

 

Reklamacije na podatke ili pogrešnu vrstu robe

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24 sata od trenutka prijema pošiljke, pozovete telefonom na broj + 381 65 516 79 ili pošaljete e–mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na e–mail info@genomax.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, odgovorćemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.

 

Odustanak od ugovora zaključenog na daljinu

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, i Zakona o elektronskoj trgovini, za svaku kupovinu putem interneta kupac koji se u smislu navedenog zakona smatra potrošačem ima pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana od dana prijema robe, odnosno odustanak od kupovine.

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da odustane od ugovora u slučaju isporuke robe čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje Prodavac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak, isporuke robe koja je odložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja, isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke i isporuke druge vrste robe u skladu sa Zakonom.

Potrošač je na osnovu čl. 34 Zakona o zaštiti potrošača dužan da vrati robu trgovcu – Online prodavcu (GenoMax DOO Novi Sad), bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac (obrazac možete ponaći klikom na link) za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu. Po isteku roka od 14 dana roba se više ne može vratiti. Prilikom povrata robe obavezno je vratiti istu u ispravnom i nekorišćenom stanju i u originalno neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložiti i originalan račun. Smatraće se da je roba vraćena u roku, ako je potrošač poslao robu pre isteka roka od 14 dana od trenutka slanja obrasca za odustanak. Potrošač snosi direktne troškove vraćanja robe.

Potpisivanjem obrasca o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu potrošač izjavljuje da je saglasan da mu se cena robe vrati kada roba bude vraćena na adresu za prijem obrazaca i robe, a da trgovac – Online prodavac ima pravo da uskrati vraćanje celokupne kupoprodajne cene ili srazmerno umanji vrednost kupoprodajne cene, ukoliko utvrdi da roba nije u ispravnom stanju zbog toga što je potrošač robom neadekvatno ili nepravilno rukovao.

Troškove transporta prilikom jednostranog raskida ugovora – odustanka od ugovora snosi kupac. Ukoliko neki od gore navedenih zahteva ne bude ispunjen, Online prodavac neće biti u mogućnosti da prihvati zahtev kupca.

Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost.

 

Intelektualna svojina

Sadržaj prikazan na Internet stranici kao što su stranice, dizajnerski elementi, tekstovi, fotografije, logotipi, audio zapisi i softver vlasništvo su Online prodavca i ne mogu da se koriste bez prethodne saglasnosti istog. Sve informacije dostupne na Internet stranici isključivo su informativnog karaktera, ne smeju da se koriste u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

 

Opisi i slike proizvoda

Prodavnica nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće, kao i da koristi što verodostojnije fotografije artikala, međutim nije u mogućnosti da garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji je kupac kupio odstupa od podataka koji su navedeni na Internet stranici, tj. objavljenoj deklaraciji, kupac ga možete vratiti u nekorišćenom stanju po proceduri sa sajta Odustanak od kupovine i popuniti obrazac o odustanku od ugovora o zaključenog na daljinu, a Online prodavac će izvršiti povraćaj novca.

 

Radno vreme

Prodavnica radi od 00-24h, 7 dana u nedelji. U slučaju tehničkih problema ili tokom zahvata redovnog održavanja Internet stranica može biti kraći vremenski period nedostupna, o čemu će svi korisnici i kupci biti obavešteni.

 

Ažuriranje podataka na Internet stranici

Prodavnica zadržava pravo da može u svako vreme, bez prethodne najave, da promeni podatke prikazane na bilo kom delu Internet stranice.

 

Politika privatnosti

Prodavac priklja Podatke o ličnosti, na koju Kupac daje suglasnost prihvatanje ugovora Politika Privatnosti. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju u skladu sa zakonom i dostupni su samo zaposlenima, kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni GenoMax DOO Novi Sad (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti u skladu sa zakonom.

 

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa AD Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu – sistemu Online prodavca – GenoMax DOO Novi Sad.

 

Promene Opštih uslova

Online prodavac zadržava pravo da sve gore navedene uslove promeni bez prethodnog obaveštavanja kupaca. Svaka izmena ili dopuna ovih opštih uslova biće odmah objavljena na internet stranici Online prodavca. Trebalo bi da posetite ovu internet stranicu s vremena na vreme i proverite ažurne Opšte uslove, jer ste njima zakonski vezani. Pojedine odredbe ovih opštih uslova mogu da budu nadjačane eksplicitnim zakonskim aktima ili saopštenjima istaknutim na drugim stranicama ove internet stranice – sajta. Smatra se da su kupci upoznati sa promenama Opštih uslova prilikom svake sledeće porudžbine.

0
    0
    Korpa
    Tvoja korpa je praznaNastavi sa kupovinom